Predávajte svoj tovar na MALL.sk
a oslovte až 60 miliónov zákazníkov
MALL.sk je odteraz nákupná galéria, kde môžete predávať aj vy!
 • Ponúkajte svoje produkty v nákupnej galérii MALL.sk
 • Plná marketingová podpora
 • Plná zákaznícka podpora
Staňte sa partnerom MALL.sk
Stačia základné údaje a ozveme
Staňte sa partnerom MALL.sk
Stačia základné údaje a ozveme
Posuňte váš predaj na vyššiu úroveň
227 mil
Zakúpeného tovaru v roku 2018
5
Krajín východnej a strednej Európy
13 mil
Návštevníkov za rok 2018
552 tis
Unikátnych produktov v ponuke
340 +
Spoločnosti používajúce partnerský predaj
Do našich rúk sa zverili malí aj veľkí partneri
Prečo sa stať partnerom
 • Reputácie a dôvera v značku MALL.sk
 • Dosah na približne 300 tisíc unikátnych návštevníkov MALL.sk mesačne
 • Kvalitný marketing a podpora vašich produktov prostredníctvom výkonnostného marketingu na porovnávačoch, newsletterov, proma a ďalších nástrojov
 • Predajné akcie ako Black Friday, Vianoce, Veľká noc, sezónne marketingové aktivity
 • Možnosť rozšírenia vašich produktov na CEE trhy a oslovenie potenciálne až ďalších 50 miliónov zákazníkov
 • Zákaznícke centrum dostupné v režime 24/7
 • Odber vašich produktov na 150+ odberných miestach MALL.sk
Skúsenosti partnerov hovoria samé za seba
Najširší sortiment - u nás predáte všetko, od háčika na ryby po záhradný domček!
Princípy partnerského predaja
MALL.sk zaisťuje
MALL.sk zabezpečuje prezentáciu a propagáciu produktov a v prvom rade aj podporu v prípade otázok a reklamácií
 • MALL.sk vystaví vaše produkty na svojich stránkach v príslušnej kategórii
 • MALL.sk propaguje partnerské produkty on-line a off-line kanálmi (Google, Heureka, newsletter)
 • Zákaznícka a partnerská podpora v režime 24/7
PARTNER zaisťuje
Partner zaisťuje cenotvorbu, reklamu a záležitosti prevádzkového charakteru
 • Partner expeduje tovar priamo zo svojho skladu a logistiku zaisťuje svojimi silami
 • Cenotvorba je plne v rukách partnera
 • Partner odpovedá na odbornejšie otázky zákazníkov a vybavuje reklamácie sprostredkované MALL.sk
Náš partnerský portál si poradí s každým riešením
Ponúkame prehľadné administratívne prostredie pre všetkých partnerov ponúkajúcich svoje produkty na MALL.sk. Portál MALL.sk umožňuje kompletnú správu všetkých dát vrátane stavu objednávky, prehľadu produktov a pod.
Portál MALL.sk umožňuje tiež pohodlnú komunikáciu a podporu.
Partner
API
Odporúčame pre väčšie spoločnosti. Správa všetkých dát vo vašom prostredí. Implementácia API do svojho e-shop riešenia.
Manual
Input
Odporúčame pre menšie spoločnosti. Nie je nutné vlastné e-shopové riešenie. Portál MALL.sk umožňuje kompletnú správu všetkých dát. Nie je nutný žiadny vývoj.
E-shop
plugins
Aktivácia priamo vo vašom e-shope. Kompletná správa produktov a objednávok vo vašom e-shope. Nie je nutný žiadny vývoj.
MALL
XML feed
Vhodné pre akýkoľvek e-shop. Nutná úprava XML feedu podľa špecifikácie.
Heureka
XML feed
Vhodné pre všetky e-shopy ponúkajúce Heuréka XML feed. Automatické párovanie kategórií. Nie je nutný žiadny vývoj.
Náklady a poplatky
Náklady zo strany partnera sú štruktúrované do troch úrovní.
Sprostredkovateľská provízia

Za predaj produktov cez Marketplace na našich stránkach účtujeme províziu z koncovej ceny predaja bez DPH. (Províziu možno definovať na úrovni produktu, značky, kategórie, partnera.)

Zalistovací poplatok

Zalistovací poplatok vychádza zo základu 10 h za umiestnenie jedného druhu tovaru na MALL.sk. Partner hradí MALL.sk dennú sadzbu 0,00366 € bez DPH (slovom: 0 eur a 366 tisícin eura) bez ohľadu na počet ponúkaných variantov.

Poplatok za realizovanú objednávku

Za každú realizovanú objednávku cez naše stránky účtujeme poplatok 0,18 € za objednávku. Podmienkou je, aby partner používal Uloženku.

Staňte sa partnerom MALL.sk
Stačia základné údaje a ozveme
Kontakty
Miroslav Matyáš
Miroslav Matyáš
Head of marketplace
+420 777 666 555
miroslav.matyas@malgroup.com
Miroslav Matyáš
Miroslav Matyáš
Head of marketplace
+420 777 666 555
miroslav.matyas@malgroup.com
Miroslav Matyáš
Miroslav Matyáš
Head of marketplace
+420 777 666 555
miroslav.matyas@malgroup.com